Samostatné

Typ
komína

Vonkajší rozmer
tvárnice (cm)

Hmotnosť
tvárnice (kg)

S 14

32 x 32

20,1

S 16

32 x 32

20,1

S 18

36 x 36

23,0

S 20

36 x 36

23,0

S 25

48 x 48

54,3

S 30

55 x 55

69,4

S 35

60 x 60

104,0

S 40

67 x 67

124,0

S 45

75 x 75

135,0

S 60

95 x 95

199,0

Samostatné s vetracou šachtou

Typ
komína

Vonkajší rozmer
tvárnice (cm)

Hmotnosť
tvárnice (kg)

S 14 L

32 x 46

30,1

S 16 L

32 x 46

30,1

S 18 L

36 x 50

33,7

S 20 L

36 x 50

33,7

S 25 L

48 x 62

73,4

S 30 L

55 x 71

94,9

S 35 L

60 x 78

120,0

S 40 L

67 x 86

153,0

S 45 L

75 x 94

157,0

S 60 L

95 x 118

212,0

Dvojprieduchové

Typ
komína

Vonkajší rozmer
tvárnice (cm)

1414

32

59

1616

1418

36

64

1618

1420

1620

1820

36

67

2020

Dvojprieduchové s vetracou šachtou

Typ

komína

Vonkajší rozmer

tvárnice (cm)

14L14

32

72

16L16

14L18

36

81

16L18

14L20

16L20

18L20

36

83

20L20